WSS - Bottom Foam Ring Rockshox Reverb
  • WSS - Bottom Foam Ring Rockshox Reverb

WSS - Bottom Foam Ring Rockshox Reverb

Polyurethane/White
FSKB1017